Undergraduate courses

Η ύλη όλων των μαθημάτων βρίσκεται πλέον στο compus

Υποχρεωτικά μαθήματα

Για το μέρος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» αναλύεται αρχικά η έννοια της διαχείρισης των δεδομένων και πληροφοριών (data management, information management) και η σημασία τους για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στη συνέχεια εξετάζεται η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για την επίτευξη της διαχείρισης της πληροφορίας. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων (databases systems), των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems). Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος οργάνωσης μιας βάσης δεδομένων με τη χρήση μοντέλων δεδομένων (data models) εκφρασμένων με το πρότυπο E-R (entity-relationship model), και ειδικότερα με τη σημειογραφία IDEF1X. Αναλύονται οι έννοιες των οντοτήτων (entities), των γνωρισμάτων (attributes), των σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (relationships), των διαφόρων ειδών σχέσεων, κ.α. Παρουσιάζεται πλήθος παραδειγμάτων με μοντέλα δεδομένων για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών. Για το μέρος «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:
 • Καταχώρηση λογιστικού σχεδίου
 • Ενημέρωση λογαριασμών
 • Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων
 • Καταχώρηση μισθοδοσίας
 • Προσδιορισμό αποτελέσματος
 • Ενημέρωση ισοζυγίων
Το μάθημα αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες, τη θεωρητική, την εργαστηριακή και την ενότητα της εκπόνησης εργασίας. Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος, αναλύονται αρχικά οι έννοιες της πληροφορικής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η σημασία τους για την επιστημονική περιοχή της «οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων». Στη συνέχεια αναλύονται σε βάθος τα στοιχεία που συνιστούν τα πληροφοριακά συστήματα, οι λειτουργίες που εκτελούν, οι στόχοι που επιτελούν, ο τρόπος κτήσης τους από επιχειρήσεις και οργανισμούς, η έννοια των πληροφοριακών αναγκών, τα είδη των δεδομένων. Επίσης παρουσιάζονται νεότερες εξελίξεις της πληροφορικής τεχνολογίας και η εφαρμογή τους. Στην εργαστηριακή ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται στον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επίτευξη βασικών λειτουργιών διαχείρισης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τη συγγραφή κειμένων, την κατασκευή υπολογιστικών φύλλων, την πλοήγηση και χρήση υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού. Η εργασία αποτελείται από επιμέρους ενότητες που περιλαμβάνουν:
 • την παραμετροποίηση σύγχρονων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πελατών),
 • την ανάπτυξη ιστοτόπου στον παγκόσμιο ιστό με χρήση έτοιμων εργαλείων (π.χ. wordpress),
 • τη χρήση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων λογισμικού (π.χ. Google apps).
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ενότητες, τη θεωρητική και την εργαστηριακή ενότητα. Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος τα πληροφοριακά συστήματα ταξινομούνται σε κατηγορίες που ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εξετάζονται τα:
 • συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing systems – TPS),
 • πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (management information systems – MIS),
 • πληροφοριακά συστήματα παραγωγής (MRP),
 • πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (enterprise resource planning systems–ERP),
 • πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων (decision support systems–DSS),
 • πληροφοριακά συστήματα αποθηκών δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (data warehouses, business intelligent systems),
 • πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης (knowledge management systems),
 • συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν (electronic commerce, electronic business),
 • πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών (customer relationship management).
Για τις παραπάνω κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζονται παραδείγματα. Στην εργαστηριακή ενότητα του μαθήματος γίνεται ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων με τη χρήση συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, καθώς και εφαρμογών pivot tables με τη χρήση συστήματος υπολογιστικών φύλλων.  

Μαθήματα επιλογής

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία πρακτική εισαγωγή στις γλώσσες Python και SQL, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και βασίζεται σε επιχειρηματική μελέτη περίπτωσης και σε πραγματικά δεδομένα μεγάλου όγκου.   Μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές κατανοούν αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ότι δηλαδή έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος, η ποικιλία, και η ταχύτητα των δεδομένων που δημιουργούνται γύρω μας.   Για να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων τους στην ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων.   Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση προγραμματισμού.
Το μάθημα αυτό αποτελεί μία πρακτική εισαγωγή στη χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Αναλυτικής Δεδομένων (Data Analytics) από επιχειρήσεις.   Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τη σημαντική αύξηση του όγκου, της ποικιλίας, και της ταχύτητας των δεδομένων που δημιουργούνται γύρω μας.   Για να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα δεδομένα αυτά, στηρίζοντας τη λήψη των αποφάσεών τους στην ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων.