Στόχος

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες μου. Εάν είστε φοιτητής μπορείτε επίσης να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την εκπόνηση εργασίας (πτυχιακής, μεταπτυχιακής, διδακτορικής) μαζί μου.