Για τρέχοντες φοιτητές

Για φοιτητές που θέλουν να συνεργαστούμε

Εάν θέλετε να εκπονήσετε μια ακαδημαϊκή εργασία μαζί μου (πτυχιακή ή μεταπτυχιακή) θα σας συμβούλευα να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  1. Εξοικειωθείτε με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και πιθανώς τις δημοσιεύσεις μου. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτό τον ιστότοπο. Αυτά σας δίνουν μια καλή ιδέα για τις περιοχές στις οποίες μπορώ να επιβλέψω μια εργασία.
  2. Διαβάστε προσεκτικά τις σχετικές λίστες προτεινόμενων θεμάτων. Τέτοιες λίστες υπάρχουν είτε στο σχετικό wiki (για πτυχιακές εργασίες), είτε δίνονται στα πλαίσια των μαθημάτων μου ή από τη γραμματεία (για μεταπτυχιακές εργασίες), είτε δημοσιεύονται στον ιστότοπο του πανεπιστημίου (για διδακτορικά).
  3. Αφού βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε μαζί μου (καλύτερα με email) στέλοντας μου παράλληλα ένα πρόσφατο βιογραφικό σας (εκτός εάν πρόκειται για πτυχιακή εργασία).

Οι εργασίες που δίνω, κατά βάση, αποτελούνται από δύο μέρη:

  1. Ένα θεωρητικό μέρος που βασίζεται σε σύγχρονη βιβλιογραφία. Εδώ συνήθως ζητείται να αναζητήσετε τη σχετική βιβλιογραφία και να γράψετε μια σύνθεση της, από την οπτική του θέματος σας.
  2. Ένα πρακτικό μέρος όπου καλείστε να εφαρμόσετε κάποιο κομμάτι της θεωρίας που έχετε αναπτύξει σε μια συγκεκριμένη περιοχή καθώς και να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα. Η εφαρμογή δεν είναι απαραίτητα κώδικας. Μπορεί να είναι κάποιο μοντέλο, μια εκπαιδευτική παρέμβαση κλπ.

Για φοιτητές που ήδη συνεργαζόμαστε

Εάν ήδη εκπονείτε μια εργασία μαζί μου, θα πρέπει να δώσετε βαρύτητα σε μερικά σημαντικά σημεία:

  1. Η βιβλιογραφική επισκόπηση πρέπει να βασίζεται σε μια συστηματική, επιστημονική μέθοδο.
  2. Η εργασία σας θα πρέπει να ακολουθήσει ένα προκαθορισμένο πρότυπο (template) που είναι πιο δεσμευτικό από αυτό που δίνει το πανεπιστήμιο.
  3. Δεν πρέπει να αφήσετε τη συγγραφή της εργασίας ως την τελευταία στιγμή. Αποτελεί το βασικό στοιχείο με βάση το οποίο θα βαθμολογηθείτε.
  4. Προσοχή στη χρήση της εργασίας άλλων στη δική σας εργασία. Η λογοκλοπή είναι πολύ σοβαρό ακαδημαϊκό αδίκημα και μπορεί να σας κοστίσει τον τίτλο σπουδών σας (υπάρχουν περιπτώσεις ανάκλησης τίτλου εκ των υστέρων λόγω λογοκλοπής).

Περισσότερες πληροφορίες και το πρότυπα είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα με χρήση κωδικών. Εάν δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης, μπορείτε να μου ζητήσετε.