Για υποψήφιους διδάκτορες

Διδακτορική διατριβή μαζί μου

Ενδιαφέρομαι συνεχώς για συνεργασίες στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτρικής διατριβής. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να έχετε υπόψη σας πριν κάνετε μια σχετική επικοινωνία μαζί μου.

1. Θα πρέπει να έχετε ένα έντονο ενδιαφέρον για τις ερευνητικές περιοχές που με ενδιαφέρουν. Μπορείτε να δείτε τις περιοχές αυτές στην ενότητα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα αυτού του ιστοτόπου. Κάποιες από τις περιοχές αυτές ανακοινώνονται επίσης στις σχετικές προκηρύξεις του τμήματος.

2. Θα πρέπει να έχετε τα ουσιαστικά προσόντα για την εκπόνηση ενός διδακτορικού. Αυτά κατ” ελάχιστον περιλαμβάνουν σπουδές πληροφορικής και άριστη γνώση Αγγλικών. Επίσης, θα πρέπει να είστε αυτο-παρακινούμενος και έτοιμος να εργαστείτε σκληρά. Είναι σαφές πως πρέπει να έχετε και τον απαιτούμενο χρόνο στη διάθεση σας. Αν και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο κάποιος να εκπονεί διδακτορική διατριβή ενώ εργάζεται, αυτό ωστόσο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Δείτε και τον εσωτερικό κανονισμό σπουδών που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις από τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος.

3. Τυπικά Προσόντα. Αρχικά θα πρέπει να σιγουρευτείτε πως έχετε τα τυπικά προσόντα για την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, μέσω του μεταπτυχιακού του προγράμματος, προκηρύσει δύο φορές το χρόνο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Στα πλαίσια της προκήρυξης δίνονται επίσης πληροφορίες για τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται.

Τρέχοντες Υποψήφιοι Διδάκτορες

  • Μαρία Ζώτου, Υποψήφια Διδάκτορας Παν. Μακεδονίας, η-μάθηση (σε εξέλιξη).
  • Αλέξανδρος Γέροντας, Υποψήφιος Διδάκτορας Παν. Μακεδονίας, η-διακυβέρνηση (σε εξέλιξη).