Συστατική επιστολή

Δίνω με μεγάλη χαρά συστατική επιστολή σε φοιτητές που γνωρίζω και εκτιμώ ακαδημαϊκά.Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να σας γνωρίζω, π.χ. από την παρακολούθηση δικών μου μαθημάτων επιλογής, από την εκπόνηση πτυχιακής μαζί μου, από την εκπόνηση εργασιών κλπ. Σημαίνει επίσης πως είχαμε μια καλή συνεργασία και δεν είχατε υποπέσει σε κάποιο ακαδημαϊκό παράπτωμα, π.χ. λογοκλοπή, αντιγραφή κλπ.

Εάν επιθυμείτε συστατική επιστολή επικοινωνήστε μαζί μου μέσω email.Στείλτε μου ποιά μαθήματα μου που έχετε παρακολουθήσει, τις χρονιές καθώς και την βαθμολογία σας. Μια φωτογραφία συνήθως βοηθά να σας θυμηθώ. Τέλος, στείλτε μου και τον λόγο για τον οποίο χρειάζεστε συστατική επιστολή.

Θα σας απαντήσω σύντομα με ένα κωδικό για να δείτε το παρακάτω έγγραφο. Σε αυτό μπορείτε να βρείτε ένα κείμενο που περιγράφει πώς εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι τις συστατικές επιστολές καθώς και τα τυχόν επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ_v2