Διακρίσεις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 • Σύμφωνα με μια επιστημονική έρευνα του 2014, ο κ. Ταμπούρης συμπεριλήφθη στους 50 πιο παραγωγικούς ερευνητές παγκοσμίως στην επιστημονική περιοχή της η-διακυβέρνησης παγκοσμίως (συγκεκριμένα, στο νούμερο 17 της παγκόσμιας κατάταξης) (πηγή: Hans J. Scholl (2013) «The EGOV Research Community: An Update on Where We Stand». Lecture Notes in Computer Science, Volume 8653, 2014, pp 1-16).
 • Σύμφωνα με μια επιστημονική έρευνα του 2009, ο κ. Ταμπούρης συμπεριλήφθη στον εσωτερικό πυρήνα (inner core) της επιστημονικής περιοχής της η-διακυβέρνησης παγκοσμίως. Ο πυρήνας αυτός περιέχει 50 περίπου ερευνητές που επιλέχθηκαν από περισσότερους από 700 ερευνητές με βάση τις δημοσιεύσεις τους στον τομέα (πηγή: Hans J. (Jochen) Scholl (2009) “Profiling the EG Research Community and Its Core”. In M. A. Wimmer, H. J. Scholl, M. Janssen and R. Traunmüller (Eds.): EGOV 2009, LNCS 5693, pp. 1-12).
 • Μέλος της επιτροπής βράβευσης στο συνέδριο ICEGOV2014 (http://icegov2014.icegov.org/conference_awards/)

ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

 • Προσκεκλημένος αξιολογητής ερευνητικών έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Προσκεκλημένος αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων από το NSF των ΗΠΑ
 • Προσκεκλημένος αξιολογητής ερευνητών από το National Research Foundation (NRF) της Νοτίου Αφρικής
 • Προσκεκλημένος αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων από τη ΓΓΕΤ της Ελλάδας και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου
 • Προσκεκλημένος ομιλητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας σε ημερίδες με θέμα τα προβλήματα ηθικής στην έρευνα
 • Προσκεκλημένο μέλος ενός panel of experts (2007) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάθεση προτάσεων σε σχέση με τις μελλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής έρευνας σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) ICT Policy Support Programme (PSP) 2008 work programme.
 • Προσκεκλημένη παρουσίαση του ερευνητικού έργου eGov σε μέλη του γραφείου του Γάλλου πρωθυπουργού, Παρίσι, Γαλλία (2002).
 • Προσκεκλημένη παρουσίαση στο Member States eGovernment Working Group meeting της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα, Ελλάδα (2002).
 • Προσκεκλημένο μέλος ενός panel of experts της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάθεση προτάσεων σε σχέση με τις μελλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής έρευνας σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 6th Framework Programme 2002-2006 (“FP6 Preparatory Workshop on IST application systems for eGovernment for all”), Βρυξέλλες, Βέλγιο (2001).