Συμμετοχές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ:

 • 2009-σήμερα. Co-chair (με την Ann Macintosh και άλλους) του ετήσιου International Conference on eParticipation (ePart)

SPECIAL ISSUES CO-EDITOR:

 • Φιλοξενούμενος εκδότης (με τον Ass. Prof. O. Glassey και την Prof. Th. Pardo) του Ειδικού Τεύχους “Open Government and Open Information” για το eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM).
 • Φιλοξενούμενος εκδότης (με τον καθηγητή Κ.Ταραμπάνη) του Ειδικού Τεύχους “One-Stop Government” για το International Journal of Electronic Governance (IJEG).

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

 1. 09/01-σήμερα. Committee Member και αξιολογητής του International Conference in Electronic Government (EGOV) που διοργανωνόταν στα πλαίσια του DEXA (έως το 2009) και ανεξάρτητα έκτοτε.
 2. 06/06- σήμερα. Programme Committee Member και αξιολογητής του HICSS Conference.
 3. 07/07- σήμερα. Programme Committee Member και αξιολογητής του Digital Government Society of North America’s “International Conference of Digital Government Research” (dg.o).
 4. 10/12-σήμερα. Programme Committee Member και αξιολογητής του the International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV).
 5. 10/12- σήμερα. Programme Committee Member και αξιολογητής του IADIS International Conference Information Systems.
 6. 12/13-σήμερα. Αξιολογητής του International Conference for E-Democracy and Open Government (CEDEM).
 7. Programme Committee Member και αξιολογητής του European Conference on Modelling and Simulation (ECMS).
 8. 09/11- 09/12. Associate Editor of the European Conference on Information Systems (ECIS).
 9. 08/11-06/12. Programme Committee Member και αξιολογητής του European Semantic Web Conference (ESWC 2012).
 10. 07/09-07/10. Committee Member και αξιολογητής του E-Government and E-Services Conference (EGES) within the World Computer Congress (WCC).
 11. 01/09-01/10. Technical Program Committee Member του 1st International ICST Conference on e-Infrastructure and e-Services for Developing Countries (AFRICOMM 2009).
 12. Program Committee Member και αξιολογητής του 2nd International Conference on Data Engineering and Management (http://www.demfoundation.org/comm.htm).
 13. Program Committee Member και αξιολογητής του of the 2nd International Conference on Networked Digital Technologies (NDT2010, www.dirf.org/ndt2010).
 14. Programme Committee Member του 3rd International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2008).
 15. 03/04-12/07. Committee Member and και αξιολογητής ημερίδων που διοργανώθηκαν από το TerreGov project στον τομέα του eGovernment Interoperability.
 16. Committee Member και αξιολογητής του European mGovernment Conference 2006, initially organized for 30-31 August and 1 September 2006, Sussex (http://www.icmg.mgovernment.org/).
 17. 12/05-04/06. Committee Member και αξιολογητής του International Workshop “Dependability and Security in e-Government”. DeSeGov 2006, within the First International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2006), 20-22 April 2006, Vienna, Austria (http://www.ares-conf.org/).
 18. 06/04-05/05. Track Committee Member και αξιολογητής του eGovernment Track within the 13th European Conference on Information Systems (ECIS), 26-28 May 2005, Germany.
 19. Αξιολογητής του TED Conference on eGovernment, 2-4 March 2005, Bozen-Bolzano, Italy.
 20. 05/02-05/04. Committee Member και αξιολογητής του annual Working Conference Knowledge Management in Government.
 21. 05/02-05/03. Αξιολογητής του annual Bled E-commerce conference.

MEMBERSHIPS:

 • Εκλεγμένος president-elect του eGovernment Special Interest Group (SIGe-Gov) του Association for Information Systems – AIS (από το 2012).
 • Εκλεγμένος vice president του ACO, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο τη διοργάνωση συνεδρίων εκ μέρους του IFIP WG8.5 (από το 2011).
 • Μέλος του IFIP WG5 (από το 2003).
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-ΤΕΕ (από το 1992).