Σπουδές και Εργασιακή εμπειρία

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Αναπληρωτής Καθηγητής ▪ Γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» ▪ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας▪ Θεσσαλονίκη

ΣΠΟΥΔΕΣ:

2001 ▪ Διδακτορικό (PhD), Τμήμα Ηλ/νικών Μηχ. και Μηχανικών Η/Υ, Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία.

1993 ▪ MSc στην Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering), Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Brunel, Λονδίνο, Αγγλία.

1991 ▪ Δίπλωμα Ηλ/γου Μηχανικού, Τμήμα Ηλ/γων Μηχ. (κατεύθυνση Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής), ΕΜΠ, Αθήνα, Ελλάδα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής ▪ 2013 – 2015
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας▪ Θεσσαλονίκη

Επίκουρος Καθηγητής ▪ 2009 – 2013
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας▪ Θεσσαλονίκη

Συντονιστής και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) ▪ 2011 – σήμερα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ▪ Πάτρα

Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ 407/80)▪ 2004 – 2009
Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ▪ Νάουσα.

Ερευνητής Δ’ Βαθμίδας▪ 2005 – 2009
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (πρώην Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής) ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ, Θεσσαλονίκη.

Διαχειριστής Ομάδας (ICT Group Manager) και Διαχειριστής Μονάδας (eGov UnitManager)▪ 2000 – 2004
Αρχέτυπον Α.Ε., Αθήνα.

Ερευνητής▪ 1997 – 1999
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» , Αγία Παρασκευή, Αθήνα.

Manager ▪ 1997
Advanced Services Group Ltd., Αγία Παρασκευή, Αθήνα.