Διοργάνωση εκδηλώσεων

Ημερίδες, Workshops, Tutorials και  Panels

 • Διοργάνωση workshop με τίτλο “Semantic Linked Data Statistics” στα πλαίσια του συνεδρίου NTTS στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.
 • Συνδιοργάνωση (ως AIS eGovernment SIG) workshop με τίτλο «Rethinking Information Systems in the Public Sector: Bridging Academia and Public service» στο Tel Aviv, Israel (within ECIS 2014 conference) http://aisnet.org/event/id/393559/Pre-ECIS-Workshop.htm
 • Συνδιοργάνωση (ως AIS eGovernment SIG) workshop με τίτλο «Digital Public Sector Evolution: Big Data, Smart Cities, and Open Innovation» στο Milan, Italy (within ICIS 2014 conference) http://aisnet.org/events/event_details.asp?id=359943
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “On the Use of Argument Visualisation Tools to Support Policy Formulation” in Lausanne, Switzerland (within ePart 2010 conference)
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Is eParticipation the saviour, a threat or irrelevant to the future of European democracy? What works, what does not and what to do next” στο Linz, Austria (within ePart 2009 conference)
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Case Studies and state of the art of eParticipation” στις Brussels, Belgium.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “eParticipation in Europe: current state and potential” στις Brussels, Belgium.
 • Συνδιοργάνωση tutorial με τίτλο “Modeling Public Administration Services Using the Governance Enterprise Architecture (GEA) Framework” στο Montreal, Canada (within dg.o conference).
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Customer-centric public service provision” στην Prague, Check Republic (within eeeGOV days conference).
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο with title “Key success factors and recommendations on interoperability at regional and local level” στις Brussels, Belgium.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Cases providing common infrastructure for Local and Regional eGovernment services” within the European iSummit Conference, στη Valencia, Spain.
 • Συνδιοργάνωση Networking session με τίτλο “Networking eParticipation Researchers and Practitioners” within the IST event στο Helsinki, Finland.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “The eParticipation Research Challenges” within eChallenges 2006 Conference στη Barcelona, Spain.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Good Practice on Interoperability in Administrative Practice at Local and Regional Level: Examples from electronic Identification (eID) and eInvoicing/eProcurement Services” στο Helsinki, Finland.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο with title “Good Practice on Interoperability at Local and Regional Level: Case studies of regional and inter-regional shared eGovernment” στην Rome, Italy.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Semantic Interoperability by Example: Experiences from Italy, Denmark, The Netherlands and Sweden” within eeeGov Days conference, στην Prague, Check Republic.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδων με τίτλο “eGovernment Case Studies” and “eGovernment Technologies” within the eGovINTEROP ’06 Conference στο Bordeaux, France.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Workshop on Good Practice on Interoperability at Local and Regional Level. Examples of Semantic Interoperability in Austria and the United Kingdom” στη Vienna, Austria.
 • Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο “Good Practice on Interoperability in Administrative Practice at Local and Regional Level. Examples from Social Welfare and Registration Services” στις Brussels, Belgium.