Μαθήματα στο ΠαΜακ – τρέχοντα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαθήματα:

  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (1ο εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
  • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (5ο εξάμηνο)
  • Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων (8ο εξάμηνο, συνδιδασκαλία)
  • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (7ο εξάμηνο, επιλογής)
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (8ο εξάμηνο, επιλογής)

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαθήματα:

  • Καινοτόμα Συστήματα Η-Επιχειρείν (1ο εξάμηνο, επιλογής)
  • Τεχνολογίες Ιστού και Ανάλυση Δεδομένων Ιστού (2ο εξάμηνο, επιλογής, συνδιδασκαλία)

Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαθήματα:

  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (2ο εξάμηνο)
  • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (2ο εξάμηνο, επιλογής)