Μαθήματα στο ΠαΜακ – προηγούμενα

Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2004-2012)

Μαθήματα:

  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,
  • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων,
  • Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές,
  • Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων,
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
  • Τεχνολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων,
  • μικροΕπεξεργαστές και μικροΥπολογιστές,
  • Ψηφιακά Συστήματα και Εφαρμογές,
  • Πληροφορική Τεχνολογία και Εφαρμογές,
  • Προγραμματισμός Η/Υ